Ij en y


ijkzel merkteken op gewichten
ijser harnas
ijzer gevangenis
ycken (iet) het merken der maten na de keuring daarvan door de waagmeesters
yegen tegen
yisere een ijzeren band mogelijk wordt een halsberg bedoeld
yn in (wonend in)
yn stadt in plaats van, plaatsvervanger van
yunyus juni