Wapen Noord Brabant
Een genealogisch woordenboek, mogelijk gemaakt door: Familiestamboomonderzoek.nl


Verzameling genealogische trefwoorden en begrippen

Voorkomend in de Brabantse Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere Genealogische Bronnen en DocumentenAfk.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z


Beste gebruiker.

In dit online woordenboek staan vele trefwoorden en begrippen, in totaal zijn er meer dan 20.000 trefwoorden met hun vertaling en / of betekenis opgenomen.

En niet alleen Genealogische of stamboom gerelateerde trefwoorden maar ook woorden uit gerechtelijke akten, schepenakten, rechtbankverslagen en oude woordenboeken. Kortom een zo breed mogelijk raakvlak.
Ook zijn foutief geschreven woorden opgenomen die ik in akten en documenten ben tegengekomen, inclusief schrijf- en typefouten.
Soms is ook het oorspronkelijke woord opgenomen in de verklaring.
Ook staat er af en toe een ? bij een woord. Dat is helaas niet anders! Ondanks de vele hulpbronnen op het internet, woordenboeken, vertalingen en de hulp van mede-genealogen is het dan nog niet geluk een passende verklaring te vinden.

Ook nu weer heb ik bewust geen bronvermelding opgenomen. (dat is bij deze aantallen ondoenlijk en vooral onleesbaar)
U kunt er van uitgaan dat alles wat op het internet is te vinden of in oude woordenboeken, en in de loop der jaren is doorgegeven in deze lijst is opgenomen.

Ik wil er weer uitdrukkelijk op wijzen dat een (tref)woord altijd in de contex van de zin moet worden bezien en gelezen.
Houd er rekening mee dat veel schrijvers tussen 1450 en 1850 niet goed konden schrijven en vaak de woorden "fonetisch" of hoe zij dachten dat ze moesten worden geschreven opschreven. Men had geen spellingscontrolle op hun ganzeveer of kroontjespen, en woordenboeken waren er ook nog niet, ook de controle door derden was er zelden, haast niemand kon in die tijd lezen of schrijven.

Veel plezier met het gebruik van de trefwoordenlijst.